Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI
W GMINIE PSARY
w roku szkolnym 2016/2017


3.07 – 14.07.2017r. - ZSP Nr 2 - Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie od godz. 6.30 do 16.30

17.07 - 01.08.2017r. - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu

02.08 – 25.08.2017r. – ZSP Nr 1 - Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

od 28.08 – 31.08.2017r. - pracują wszystkie przedszkola

Opieką wakacyjną mogą być objęci przedszkolacy, którzy uczęszczali do gminnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017.

Do 23 czerwca 2017r. należy zgłosić dziecko na dyżur w wybranej placówce.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zakończenie projektu

"Przedszkolak na Uczelni"

alt

Grupa 23 przedszkolaków w miesiącach listopad-maj z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie uczestniczyła w zajęcia w ramach projektu "Przedszkolak na uczelni", które odbywały się w Auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Pani prodziekan Maja Chyży na inauguracji pasowała żaczki na studentów, dowodem rozpoczęcia studiów są otrzymane indeksy. Przedszkolaki uczestniczyli w cyklu sześciorazowych spotkań z zakresu biologii, chemii, fizyki, architektury, historii i geografii. Zajęcia odbywały się w formie pokazów i interaktywnych wykładów. Spotkania trwały około 1 godziny. Wszystkie zagadnienia prezentowane były w sposób przystępny i atrakcyjny. Dzieci miały możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań. Na poświadczenie uczestnictwa w zajęciach dzieci otrzymywały obrazki, które były wklejane do ich indeksów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z biologii pt. „Nietoperze są niesamowite”, „Puchacz, sówka i uszatka – każda z nich to sowie gratka”, „Mali Super-bohaterowie”, z chemii pt. „Ciało stałe, ciecz czy gaz? O trzech stanach skupienia”, z historii pt. „Słodka prawda o czekoladzie”, z kultury/filmu pt. „Mały Wielki Głos – czyli słów kilka o trudniej sztuce dubinngu”. W dniu 18.05.2017r. został zakończony cykl spotkań, a wszyscy studenci z rąk Pani Dziekan otrzymali dyplomy i medale. Składamy serdeczne podziękowania prowadzącym, wykładowcom, organizatorom spotkań oraz rodzicom, którzy zdecydowali się opłacić dzieciom udział w zajęciach. Dzieci pogłębiły swoją wiedzę, zaspokoiły dziecięcą ciekawość i zainteresowania poprzez doświadczenia rozwinęły umiejętności i wiadomości o otaczającym ich świecie.


   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SNUJ SIĘ, SNUJ BAJECZKO...

10 maja 2017 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbyła się kolejna już edycja GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „SNUJ SIĘ, SNUJ BAJECZKO...” zorganizowana we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Sarnowie. W zmaganiach konkursowych wzięli udział reprezentanci najstarszych grup z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:
- „Brygada RR” z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach,

- "Gromadka Puchatka" z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach,

- „Tropiciele” z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

- „Mądre Sowy” z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.

Przedszkolaki podczas zabawy rywalizowały ze sobą o zdobycie jak największej ilości punktów. Organizatorzy dali możliwość wykazania się drużynom znajomością bajek poprzez:

• rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych
• układanie bajkowych puzzli,
• opowiedzenie krótko wylosowanej bajki,
• podanie tytułu bajki po wysłuchaniu krótkiego fragmentu utworu muzycznego,
• popisy recytatorskie.
W związku z bardzo wysokim poziomem przygotowania dzieci do konkursu i ich prezentacjami, komisja konkursowa w składzie: Mirella Barańska – Sorn – sekretarz Gminy Psary, Helena Warczok – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, mgr Małgorzata Barańska - dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, mgr Agnieszka Regulska - wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie przyznała wszystkim zespołom I miejsca. Na zakończenie na uczestników konkursu czekał słodki poczęstunek a jury po burzliwych obradach wręczyło nagrody książkowe i dyplomy dla każdej grupy, a także drobne upominki każdemu uczestnikowi ufundowane przez Wójta Gminy Psary oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach.

Mamy głęboką nadzieję, że tego rodzaju działania przedszkola i biblioteki zwiększą zainteresowanie słowem pisanym wśród najmłodszego.
WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO

15 maja grupa "Maleństwa" wyjechała na zajęcia przyrodnicze do Ślaskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Zajęcia o nazwie "Kącik ogrodnika" przybliżyły dzieciom zagadnienia z działu ogrodnictwa. Na zajęciach przedszkolaki odwiedziły

alt

ogródek warzywny, który uprawiany jest zgodnie z zasadami permakultury czyli sposóbu, w jaki należy traktować naturę, aby optymalnie z niej korzystać – jednocześnie nie przyczyniając się do jej dewastacji (również w zakresie projektowania domu, ogrodu, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii itp.) W trakcie zajęć dowiedzieliśmy się jak zaprosić pożytecznych gości do ogrodu, mieliśmy okazję zobaczyć kącik zielarski, gdzie dzieci dowiedziały się o właściwościach leczniczych różnych ziół. W drugiej części zajęć dzieci poznały uroczego Łosia ogrodnika, któremu pomogły skompletować odpowiedni strój i narzędzia niezbędne do sadzenia. Przedszkolaki musiały rozwiązać zagadki, aby dowiedzieć się co jest potrzebne ogrodnikowi. Uczestnictwo w scence dramowej przybliżyło dzieciom kolejne etapy życia rośliny, a maluchy miały możliwość nauczenia się piosenki, która uczy z czego składa się kwiat. Każdy przedszkolak posiał do swojej doniczki nasionko Aksamitki, a roślinę mógł zabrać do domu. Przedszkolaki z zajęć wróciły pełne wrażeń i emocji. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze wykiełkowane roślinki naszych przedszkolaków.ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE „MALEŃSTWA”

16 maja odbyły się zajęcia otwarte w grupie „Maleństwa”. Dzieci wraz z wychowawcą na te szczególne zajęcia zaprosiły Panią Dyrektor mgr Małgorzatę Barańską, Panią Wicedyrektor mgr Agnieszkę Regulską oraz Rodziców. Podczas zajęć dzieci mogły wykazać się znajomością i wiedzą na temat zjawiska jakim jest tęcza oraz pokazać, że zdobyły umiejętności w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym oraz pokazać możliwości własnego ciała podczas ćwiczeń z chustą animacyjną. Punktualnie o 10.00 maluchy rozpoczęły swoją przygodę z tęczą. Bez problemu poradziły sobie z zagadką, będącą wstępem do zajęć oraz odpowiadaniem na pytania, a to wszystko za sprawą opowiadania „Historia tęczy"z książki „Mądrość serca”, (red. M. Porębskiej i A. Sujka); poprawki : Sylwia Kustosz, dzięki której dowiedziały się skąd tęcza pojawia się na niebie. Bez większych problemów poradziły sobie z ułożeniem na dywanie papierowej tęczy. Z wielkim zaangażowaniem liczyły i rozpoznawały kolory wchodzące w skład tęczy. Z wielką radością uczestniczyły w zabawie z chustą animacyjną, która pozwoliła im na chwilę przenieść się na tęczę. Mogły przez chwile stać się czarodziejami i zobaczyć czy da się w sali wyczarować tęcze, a to dzięki doświadczeniu, które wykonali wspólnie z wychowawcą. Na zakończenie wspólnie z rodzicami dzieci wykonały przestrzenną tęcze przy użyciu pasków z kolorowego papieru, którą mogły zabrać do domu. Na podsumowanie zajęć dzieci za zaangażowanie podczas wykonywanych zadań otrzymały kolorowe naklejki w kształcie kwiatków. Zajęcia otwarte wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród Rodziców, ponieważ mogą oni uczestniczyć w nich i poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz pozwalają rodzicom na obserwacje postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych itp. Zajęcia otwarte realizowane są w ramach planu współpracy przedszkola z Rodzicami i umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy.

Dziękujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Barańskiej, Pani Wicedyrektor Agnieszce Regulskiej oraz Rodzicom za przybycie.

grupa "Maleństwa"

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Drodzy Rodzice

zapraszamy na zajęcia otwarte:


8 maja 2017r. o godz. 10.00 - grupa "Madre Sowy"

16 maja 2017r. o godz. 10.00 - grupa "Maleństwa"

22 maja 2017r. o godz. 10.00 - grupa "Tygryski"

12 maja 2017r. o godz. 10.00 - DZIEŃ OTWARTY w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych

Informuję, że w Szkole Podstawowej w Dąbiu od 1 września 2017 r. będzie funkcjonował dodatkowy oddział przedszkolny. Nabór będzie prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Psary (Uchwała Nr XXVII/296/2017 z dnia 23 lutego 2017) dotyczącymi drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja uzupełniająca).

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Czynność

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.04.2017r. – 12.05.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

15.05.2017r.– 19.05.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.05.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.05.2017r.– 25.05.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.05.2017r.


Wnioski proszę składać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej w Dąbiu

Dyrektor szkoły

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

REKRUTACJA

Dnia 27 kwietnia 2017r. Komisja Rekrutacyjna ogłosiła w gablocie informacyjnej Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie listę kandydatów przyjetych i nieprzyjetych.

Komisja rekrutacyjna

   

Strona 1 z 16